Zaproszenie do składania ofert na świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych, których wartość nie przekracza 30 000 euro

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych.

2. Realizacja zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji.

Przedmiot zamówienia  ma związek z wejściem w życie we wszystkich krajach Unii Europejskiej w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia  Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz trwającymi pracami legislacyjnymi mającymi na celu przyjęcie nowej ustawy o ochronie danych osobowych, która ma zastąpić obowiązującą ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. implementującej w/w Rozporządzenie do polskiego porządku prawnego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych:

1.1. Opracowanie i wdrożenie dokumentów, w tym Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe.

1.2 Przeszkolenie pracowników w zakresie ochrony danych osobowych

2. Realizacja zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji, w tym:

2.1 Wydawanie i anulowanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych osobom, które mają te dane przetwarzać,

2.2 Prowadzenie wykazu osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych,

2.3 Prowadzenie wykazu obszarów przetwarzania,

2.4 Prowadzenie wykazu zbiorów danych osobowych,

2.5 Prowadzenie opisu struktury zbiorów,

2.6 Prowadzenie opisu sposobu przepływu danych,

2.7 Zgłaszanie Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO) zbiorów danych podlegających rejestracji,

2.8 Nadzór nad oceną skutków dla ochrony danych oraz zapewnieniem przetwarzania zgodnie z zasadami przetwarzania,

2.9 Ochrona praw osób, których dane dotyczą,

2.10 Zgłoszenie naruszenia bezpieczeństwa do organu nadzorczego oraz osób, których dane dotyczą.

SPOSÓB WYCENY

1. Usługa: Świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych – cena netto za wykonanie kompleksowej usługi.

2. Usługa: Realizacja zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji – cena  netto za miesiąc za wykonywania  usługi.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1. Usługa: Świadczenie usług związanych z realizacją ochrony danych osobowych do

25 maja 2018 roku

2. Usługa: Realizacja zadań przypisanych administratorowi bezpieczeństwa informacji

od 1 czerwca 2018 do 31 grudnia 2018 r.

TERMIN I MIEJSCE ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę należy złożyć w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 17.04.2018r. do godz. 9.00  na adres: Miejski Teatr Miniatura, ul. Grunwaldzka 16, 80-236 Gdańsk

lub e-mail:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

Osoba do kontaktu: Magdalena Zabłotna, tel. 885780204, email:magdalena.zablotna@teatrminiatura.pl

WYBÓR OFERTY
Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się kryteriami takimi jak : cena, doświadczenie we wdrażaniu Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, Instrukcji zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe, zakres przedstawionej oferty.

Zastrzega się możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Istnieje możliwość złożenia oferty częściowej.

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Strona www: naoko.pl & web360.pl